GIẢI THƯỞNG

GIẢI NHẤT

 

Giải nhất: Xi măng Hà Tiên thách thức thời gian - Trương Minh Điền

 

GIẢI NHÌ

 

Giải nhì: Mưa đầu mùa (Hòn Thơm - Phú Quốc) - Nguyễn Anh Hiệp

 

Giải nhì: Thanh bình xã đảo Hòn Nghệ (Nguyễn Thanh Hùng)

 

GIẢI BA

 

Giải ba: Ươm kiệu (Nguyễn Văn Hội)

 

Giải ba: Sắc hè (Trương Anh Dũng)

 

Giải ba: Trên công trình đưa điện ra đảo xa - Nguyễn Thanh Hùng

 

KHUYẾN KHÍCH

 

Khuyến khích: Huấn luyện cứu hộ cứu nạn trên biển Kiên Giang - Nguyễn Thanh Hùng

 

Khuyến khích: Chăm con - Nguyễn Quang Thạnh

 

Khuyến khích: Về đích - Trương Anh Dũng

 

Khuyến khích: Cho mùa xuân thêm xuân - Nguyễn Thanh Hùng

 

Khuyến khích: Chiều phố biển - Lê Nguyễn Phương Vũ

 

Khuyến khích: Phú Quốc điểm hẹn - Nguyễn Thanh Hải