DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

LỆ PHÍ

1

Trương Nguyên

Kiên Giang

19

2

Võ Huỳnh Giang

Kiên Giang

45

3

Huỳnh Tấn Hiệp

Kiên Giang

11

4

Nguyễn Văn Dương

Kiên Giang

5

5

Nguyễn Thanh Hùng

Kiên Giang

90

6

Nguyễn Đạo Đức

Kiên Giang

20

7

Trương Anh Dũng

Kiên Giang

50

8

Trần Việt Trung

Kiên Giang

18

9

Trần Trung Hưng

Kiên Giang

71

10

Nguyễn Phong Vũ

Kiên Giang

0

11

Đặng Văn Trung

Kiên Giang

7

12

Trần Hiếu Nghĩa

Kiên Giang

0

13

Nguyễn Thanh Hải

Kiên Giang

30

14

Trương Thạch Vũ

Kiên Giang

0

15

Tô Ma Lau Phi

Kiên Giang

16

16

Nguyễn Văn Hội

Kiên Giang

39

17

Nguyen Anh Tuan

Kiên Giang

9

18

Huỳnh Lãnh

Kiên Giang

10

19

Nguyễn Đoàn Kết

Kiên Giang

20

20

Huỳnh Sông Tiền

Kiên Giang

29

21

Nguyễn Thành Hưng

Kiên Giang

4

22

Mai Vinh

Kiên Giang

0

23

Lê Văn Đông

Kiên Giang

15

24

Từ Thế Duy

Kiên Giang

38

25

Võ Quang Khiêm

Kiên Giang

0

26

Nguyễn Quang Thạnh

Kiên Giang

15

27

370804540

Kiên Giang

0

28

Võ Thị Huỳnh

Kiên Giang

24

29

Nguyễn Đình Thành

Kiên Giang

0

30

Nguyễn Phước Hoài

Kiên Giang

5

31

Trương Minh Điền

Kiên Giang

50

32

Nguyễn Văn Đông

Kiên Giang

5

33

Nguyễn Phong Vũ

Kiên Giang

36

34

Ngô Văn Phương

Kiên Giang

24

35

Trương Thanh Nhã

Kiên Giang

48

36

Lâm Kim Quyên

Kiên Giang

0

37

Lâm Kim Quyên

Kiên Giang

5

38

Võ Trường Giang

Kiên Giang

24

39

Danh Hiệp

Kiên Giang

0

40

Nguyễn Anh Hiệp

Kiên Giang

14

41

Trương Phú Quốc

Kiên Giang

1

42

Đỗ Văn Thực

Kiên Giang

10

43

Võ Ngọc Vinh

Kiên Giang

10

44

Lê Hoàng Trung

Kiên Giang

0