DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

CIC

TRUYỀN THỐNG

1

Trương Nguyên

Kiên Giang

22

22

2

Võ Huỳnh Giang

Kiên Giang

0

0

3

Huỳnh Tấn Hiệp

Kiên Giang

0

0

4

Nguyễn Văn Dương

Kiên Giang

0

0

5

Nguyễn Thanh Hùng

Kiên Giang

3

72

6

Nguyễn Đạo Đức

Kiên Giang

9

99

7

Trương Anh Dũng

Kiên Giang

39

55

8

Trần Việt Trung

Kiên Giang

12

21

9

Trần Trung Hưng

Kiên Giang

40

29

10

Nguyễn Phong Vũ

Kiên Giang

0

31

11

Đặng Văn Trung

Kiên Giang

0

0

12

Trần Hiếu Nghĩa

Kiên Giang

0

0

13

Nguyễn Thanh Hải

Kiên Giang

0

5

14

Trương Thạch Vũ

Kiên Giang

0

8

15

Tô Ma Lau Phi

Kiên Giang

7

40

16

Nguyễn Văn Hội

Kiên Giang

5

20

17

Nguyen Anh Tuan

Kiên Giang

0

6

18

Huỳnh Lãnh

Kiên Giang

0

25

19

Nguyễn Đoàn Kết

Kiên Giang

0

12

20

Huỳnh Sông Tiền

Kiên Giang

0

0

21

Nguyễn Thành Hưng

Kiên Giang

0

0

22

Mai Vinh

Kiên Giang

0

0

23

Lê Văn Đông

Kiên Giang

0

8

24

Từ Thế Duy

Kiên Giang

40

37

25

Võ Quang Khiêm

Kiên Giang

0

0

26

Nguyễn Quang Thạnh

Kiên Giang

0

0

27

370804540

Kiên Giang

0

0

28

Võ Thị Huỳnh

Kiên Giang

0

0

29

Nguyễn Đình Thành

Kiên Giang

0

0

30

Nguyễn Phước Hoài

Kiên Giang

0

0

31

Trương Minh Điền

Kiên Giang

0

0

32

Nguyễn Văn Đông

Kiên Giang

4

12

33

Nguyễn Phong Vũ

Kiên Giang

0

0

34

Ngô Văn Phương

Kiên Giang

0

9

35

Trương Thanh Nhã

Kiên Giang

0

26

36

Lâm Kim Quyên

Kiên Giang

0

0

37

Lâm Kim Quyên

Kiên Giang

0

0

38

Võ Trường Giang

Kiên Giang

21

12

39

Danh Hiệp

Kiên Giang

0

0

40

Nguyễn Anh Hiệp

Kiên Giang

0

0

41

Trương Phú Quốc

Kiên Giang

0

6

42

Đỗ Văn Thực

Kiên Giang

0

0

43

Võ Ngọc Vinh

Kiên Giang

20

39

44

Lê Hoàng Trung

Kiên Giang

0

0

45

Lê Nguyễn Phương Vũ

Kiên Giang

0

38

46

Đồng Hoài Thanh

Kiên Giang

0

0

47

Hello World! https://oj88aj.com?hs=351e6fc9dcf34f519168fde17efee274&

Kiên Giang

0

0

48

Trần Việt Trung

Kiên Giang

0

0

49

Võ Huỳnh Giang

Kiên Giang

11

20

50

Huỳnh Sông Tiền

Kiên Giang

27

18

12