DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

LỆ PHÍ

1

Trương Nguyên

Kiên Giang

19

2

Võ Huỳnh Giang

Kiên Giang

45

3

Huỳnh Tấn Hiệp

Kiên Giang

11

4

Nguyễn Văn Dương

Kiên Giang

5

5

Nguyễn Thanh Hùng

Kiên Giang

90

6

Nguyễn Đạo Đức

Kiên Giang

20

7

Trương Anh Dũng

Kiên Giang

50

8

Trần Việt Trung

Kiên Giang

18

9

Trần Trung Hưng

Kiên Giang

71

10

Nguyễn Phong Vũ

Kiên Giang

0

11

Đặng Văn Trung

Kiên Giang

7

12

Trần Hiếu Nghĩa

Kiên Giang

0

13

Nguyễn Thanh Hải

Kiên Giang

30

14

Trương Thạch Vũ

Kiên Giang

20

15

Tô Ma Lau Phi

Kiên Giang

27

16

Nguyễn Văn Hội

Kiên Giang

39

17

Nguyen Anh Tuan

Kiên Giang

10

18

Huỳnh Lãnh

Kiên Giang

10

19

Nguyễn Đoàn Kết

Kiên Giang

20

20

Huỳnh Sông Tiền

Kiên Giang

29

21

Nguyễn Thành Hưng

Kiên Giang

4

22

Mai Vinh

Kiên Giang

0

23

Lê Văn Đông

Kiên Giang

15

24

Từ Thế Duy

Kiên Giang

38

25

Võ Quang Khiêm

Kiên Giang

0

26

Nguyễn Quang Thạnh

Kiên Giang

15

27

370804540

Kiên Giang

0

28

Võ Thị Huỳnh

Kiên Giang

24

29

Nguyễn Đình Thành

Kiên Giang

0

30

Nguyễn Phước Hoài

Kiên Giang

5

31

Trương Minh Điền

Kiên Giang

50

32

Nguyễn Văn Đông

Kiên Giang

5

33

Nguyễn Phong Vũ

Kiên Giang

40

34

Ngô Văn Phương

Kiên Giang

22

35

Trương Thanh Nhã

Kiên Giang

48

36

Lâm Kim Quyên

Kiên Giang

0

37

Lâm Kim Quyên

Kiên Giang

6

38

Võ Trường Giang

Kiên Giang

24

39

Danh Hiệp

Kiên Giang

0

40

Nguyễn Anh Hiệp

Kiên Giang

14

41

Trương Phú Quốc

Kiên Giang

6

42

Đỗ Văn Thực

Kiên Giang

10

43

Võ Ngọc Vinh

Kiên Giang

11

44

Lê Hoàng Trung

Kiên Giang

10

45

Lê Nguyễn Phương Vũ

Kiên Giang

30

46

Đồng Hoài Thanh

Kiên Giang

2