KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

02/07/2021 15:00:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 981

Tác giả: 43 - Tỉnh/thành: 1

» GIÁM KHẢO

III. BAN TỔ CHỨC:

1. NSNA Nguyễn Hữu Định - Phó Chủ tịch Hội VHNT Kiên Giang Trưởng ban;

2. NSNA Danh Hiệp – Phó Phân hội Nhiếp ảnh Kiên Giang làm Phó ban;

3. Bà Trần Ngọc Thúy - Phó Chánh Văn phòng Hội làm Thành viên;

4. Bà Bùi Hồng Điệp - Kế toán Văn phòng Hội làm Thành viên.

IV. BAN GIÁM KHẢO:

- NSNA  Lê Nguyễn  - Trưởng Ban

- NSNA Nguyễn Hữu Định – Thành viên

- NSNA Duy Bằng  - Thành viên

KẾT QUẢ VÒNG 2

Kết quả vòng 2- Điểm chọn vào vòng 3: Từ 8 điểm trở lên.

KẾT QUẢ VÒNG 1

Kết quả vòng 1 - Điểm chọn vào vòng 2: Từ 8 điểm trở lên.