KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

02/07/2021 15:00:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 981

Tác giả: 43 - Tỉnh/thành: 1

KẾT QUẢ VÒNG 2

Kết quả vòng 2- Điểm chọn vào vòng 3: Từ 8 điểm trở lên.

KẾT QUẢ VÒNG 1

Kết quả vòng 1 - Điểm chọn vào vòng 2: Từ 8 điểm trở lên.